INSCHRIJVEN

De recreatieve badminton vereniging van Prinsenbeek!

Subscription Form

Betaling geschiedt d.m.v. automatische incasso Rabobank, rekeningnummer NL64 RABO 0306240513 t.n.v. “Prinsenslag”

TRAININGSTIJDEN